Kendisi japondur ve ışınlanma ve zamanda yolculuk yeteneğine sahiptir. Babası Kaito Nakamura dır. Ando adlı bir arkadaşıyla dünyayı kurtarmaya çalışmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.